Suomalaiset firmat Venäjällä

Ilta puutarhassa…

Вечер в саду…

Puutarhassa ei kuulu suhinaakaan…

Не слышны в саду даже шорохи.

Почему финны поют про лес,

Там, где русские поют про сад? 

Suomi elää metsästä!

Финляндия живёт лесом!

Paras metsä tulee Venäjältä!

А лучший лес привозят из России.

Nyt kun ruplan kurssi on matalalla,

И сейчас – при низком курсе рубля –

minä käyn joka viikko Viipurin puolella.

каждую неделю ездишь в Выборг? За лесом?

Tankkaamassa.

На заправку?

Ja voittoa tulee…

C выгодой?

Yhdestä tankkauksesta 40 euroa!

С каждой заправки прибыль 40 евро!

Nyt öljy on halpaa,

Нефть сейчас дешёвая,

ja ruplan kurssi on alhaalla.

и курс рубля низкий.

Так что…

Joten paljon hyvää saа nyt halvalla.

Много хорошего можно взять дёшево.

Ja sitten voi myydä kalliilla.

А потом продать дорого?

Siksi ostan suomalaisia osakkeita.

И я покупаю акции. 

Osta vain suomalaisia osakkeita,

Покупайте только финские акции,

mutta vain niiden yritysten,

и только тех финских компаний,

jotka toimivat Venäjällä.

которые работают в России?

Tikkurila tekee maaleja Venäjällä.

Тиккурила выпускает краски в России

ja myy venäläisille.

и продаёт россиянам.

Raaka-aine on Venäjältä,

Сырьё идёт из России,

ja tuotteet myydään Venäjälle.

а товары продаются россиянам.

Samalla tavalla toimii Fazer.

Также работает и Фацер…

Se saa leipäviljaа Venäjältä,

Он закупает зерно в России,

ja leipä myydään venäläisille.

a хлеб продаёт россиянам.

On siinä riskinsä.

Какой тут есть риск?

Jos venäläiset haluaisivat myydä viljansa

Если бы русские захотели продать зерно

ulkomaisille dollareilla,

за границу за доллары?

Silloinhan sen hinta Venäjällä nousee.

Тогда цена на зерно вырастет в России.

Mutta mistä he sitten tekevät leipäänsä?

Но из чего тогда сами россияне будут печь хлеб?

Nokian renkailla on tehdas Venäjällä. 

У Нокиан ренкаат тоже есть шинный завод.

Raaka-aine tulee Venäjältä.

Сырьё идёт из России, и

Tehdään autorenkaita ruplilla

шины производят за рубли,

mutta myydään dollareilla

но продают за доллары.

Уhdysvaltoihin.

В Америку, в Европу…

Jenkit asettavat Venäjälle sanktioita,

Хотя американцы ввели санкции против России,

mutta ajavat samalla venäläisillä renkailla?!

но ездят при этом на русской резине?

Me myymme heille renkaat ilman nastoja.

Поэтому мы продаём им шины без шипов.

Näillä renkailla he eivät pääse pitkälle Venäjällä!

Но на таких шинах они по России далеко не поедут!