Digiajan suggestopedia

Miten kaksikielimenetelmä toimii?

Take away, venäjää! – kurssin videoiduissa dialogeissa suomi ja venäjä vuorottelevat keskenään. Rami puhuu suomea ja Георгий говорит по-русски. Molemmat puhuvat äidinkieltään, mutta ymmärtävät toinen toisiaan. Tilanne on tuttu muun muassa monikulttuurisissa perheissä.

Syöttölause suomeksi ja repliikki venäjäksi

Repliikit toimivat toistensa peilikuvina sekä rakenteellisesti että merkityksellisesti, joten ymmärrät venäjänkielistä puhetta heti kuullun perusteella, niin kuin tositilanteessa on tarkoituskin. Venäjänkielisten repliikkien vuorottelu suomalaisten kanssa estää samalla aivoja kuumenemasta liikaa.

Videon alta löytyy keskustelun teksti, eli транскрипт диалога

Vertailet puhetta tekstiin ja opit sanojen kirjoitus- ja äänneasun kerralla oikein.  Ääntämisen sujuvuuden varmistat repliikkejä ääneen toistamalla.

Suggestopedia digiaikaan

Kaksikielinen videologi on helpoin tapa seurata puhetta ja oppia samalla kieltä.

Uusi tapa tutustuttaa opiskelijat tekstiin

Perinteisessä suggestopedialuokassa opettaja lukee tekstin seisaallaan musiikkia myötäillen ja opiskelijat seuraavat tekstiä omasta kirjastaan. Dialogit ovat pitkiä ja molempien kielten tekstit kulkevat rinnakkain. Opiskelijat kuuntelevat vieraskielistä puhetta ja seuraavat käännöstä paperilta.

”Ongelmana” on se, että käännöslause ei aina heijasta alkuperäistä lausetta täydellisesti. Silmät tekevät kovaa työtä siirtyessään sarakkeesta toiseen. Vieraskielisen lauseen ymmärtäminen tapahtuu viiveellä.

Kaksikielisessä dialogissa ymmärrät venäjänkielisen lauseen hetkessä, niin kuin pitääkin. Ymmärrät venäjää kuullun perusteella, joten voit keskittyä venäjän kielen äänteisiin ja sävelkulkuun.

Tekstin ”syöttö” videon avulla tapahtuu nopeammin ja tarjoaa runsaasti virikkeitä auditiivisille, visuaalisille ja kinesteettisille oppijatyypille.

Hyvää silmänruokaa

Kurssin videoita voit katsoa missä ja milloin vain. Voit myös kuunnella vain ääniosuutta, koska sinun ei tarvitse enää katsoa käännöstä! 

Mikä on tulos?

Kuunteluharjoittelun avulla totut käsittelemään puhuttua kieltä nopeassakin tahdissa. Opiskelun intensiteetti nousee ja opiskelun mukavuus paranee.

Videoista opit, et vain sanoja, vaan myös sen miten pidät puheenvuoron keskustelussa, esität mielipiteesi, selostat näkemystäsi ja annat palautetta asiassa kuin asiassa – venäjäksi.

Aloita kuunteluharjoittelu —>

Jos haluat kysyä opiskelumenetelmästä, ota yhteyttä–>

Mene sivun alkuun —>