Sanaton viestintä

Katso miten sanaton viestintä tukee puhetta

Kiinnitä huomiosi esimerkiksi siihen miten käden liikkeellä on tapana jaksottaa puhetta ja painottaa jotain asiaa.

Eleillä osoitetaan suhtautuminen siihen mitä on kuultu

Kuulija osoittaa sanoin ja elein miten hän suhtautuu saatuun tietoon: onko informaatiota liikaa, liian vähän, vai sopivasti. Pään nyökyttely ilmaisee myöntymistä ja tauko asian pohtimista.

Katseen kohdistamisella herätetään vastaanottajan huomio

Alkaessaan puhua puhuja kääntää katseensa vastaanottajaan, puhuessaan hän katsoo muualle, ja lopettaessaan puheensa hän mahdollisesti kääntää katseensa taas vastaanottajaan.

Keskustelussa puhujaa ja kuulijaa yhdistää yhteinen taustatieto

Yhteisen taustatiedon vuoksi kaikkea ymmärtämisen kannalta olennaista ei aina pueta sanoiksi. Puhuja ei aina jatka asiaansa loppuun asti, vaan ajatusta jatkaa kuulija. Imaisuja korjaillaan ja sanoja toistetaan.

Puhenopeus ja äänenpaino ilmaisevat kuulijan tunnetilan

Hidas puhe korostaa asian merkitystä.

Katso video muutaman kerran niin, että sanat ja ilmaisut alkavat kaikua mielessä kuuntelemisen jälkeen. Toista mielessäsi sellaiset lauseet ja ilmaisut, jotka haluat muistaa.