Ryhmäopiskelu

Sen tavoitteena voi olla lukemisen ja suullisen kielitaidon kehittäminen ja/tai ylläpito. Ryhmäopiskelu sisältää sekä oppilas- että opettajajohteisen osuuden. Opetettava materiaali jakautuu selkeisiin jaksoihin.

Jokainen jakso sisältää muutaman minuutin pituisen videoidun dialogin, siihen liittyvät sanastoharjoitukset sekä aktivointivaiheen.

Jokainen opiskelujakso etenee kaksivaiheisesti
Tutustumisvaihe

Ensin opiskelija tutustuu valittuun dialogiin itsenäisesti. Se tarjoaa helppoja ja toimivia malleja siihen miten puhut haluamistasi asioista venäjäksi. Tallenteita kuuntelemalla opit kerralla oikein sekä sanojen äänne- että kirjoitusasun. Samalla huomaat miten sanojen konteksti vaikuttaa niiden merkityksiin sekä käyttötapoihin.

talk

Itsenäiseen työskentelyyn varataan viikko tai pari.

Aktivointivaihe

Se on opettajajohtoinen ja tapahtuu lähiopetuksessa tai reaaliaikaisesti verkossa. Dialogista tutut sanat tulevat vastaan keskusteluharjoituksissa. Näin pääset käyttämään jo tuttuja sanoja uusissa yhteyksissä. Opit arvaamaan ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä lennosta. Tavoitteena on varma puhe ja sanaston monipuolinen kasvattaminen.

conf

***

Opettajan henkilökohtainen palaute tukee ja motivoi

Halutessaan opiskelijat saavat myös kirjoitustehtävän. Jotkut tekevät sen tietokoneella ja jotkut kynällä paperille. Tulokset skannataan ja lähetetään opettajalle tarkastettavaksi. Tarkastukseen liittyvä opettajan antama henkilökohtainen palaute kertoo mitkä asiat ovat hallussa ja mitä pitää kehittää ja miten.

archiblog_zala_09_07_17_001

***

Toimiva konsepti on syntynyt vähitellen kokeilun ja opiskelijoiden palautteen pohjalta. Vuosien mittaan materiaalia on kertynyt sekä perus- että jatko-opiskelua varten.

Mitkä ovat kokemukset?

FM Natalia Zolotuhina piti ensimmäisen venäjän verkkokurssinsa TietoEnatorissa vuonna 2007. Kurssin pituus oli 20 viikkoa, 2 oppituntia/vko.

Tarve verkko-opiskeluun syntyi siitä, että ryhmät ovat pienentyneet ja opiskelijat pystyvät nykyään varaamaan opiskeluun työaikana korkeintaan 2 tuntia viikossa.

Vuonna 2012 Natalia Zolotuhina veti jo useita venäjän verkkokursseja eri ministeriöille. Kurssin pituus oli useimmiten 30 viikkoa.

”Menetelmä on osoittautunut toimivaksi ja olen varmaa, että yritysten kannattaa jatkossakin tilata nimenomaan venäjän kielen verkkokursseja” – sanoo Natalja.

Ota yhteys!

natalia.zolotuhina.NZ@gmail.com

puh. 041 534 8925