Puhuminen on motorinen taito

Puhe-elimissä tapahtuvien liikesarjojen automatisoitumiseksi tarvitaan paljon toistoja. Dialogin kuuntelun jälkeen on lausuttava tekstiä ääneen mallin mukaan pari-kolme kertaa ennen kuin puhe alkaa sujua.

Toista repliikit mallin mukaan

Toista venäjänkieliset repliikit ensin mielessäsi ja sitten ääneen. Ja kun muistijälki on syntynyt, tunnistat näitä sanoja puheessa helpommin.

Itsestään oikea ääntäminen ei ”tartu”

Lapsetkin oppivat ääntämistä matkimalla sanoja monta kertaa samalla kun aikuiset antavat palautetta.

Parasta palautetta ääntämisestäsi saat opettajalta, mutta jo kuuntelu- ja puheharjoittelu parantaa suoritustasi merkittävästi. Puheen nopeus on toinen asia, mitä pitää harjoitella. Kolmas asia on intonaatio.

Tästä syystä kuunteluharjoitukset ovat yhtä tärkeitä kuin itse puhuminen. Mekaanisesta toistosta tulee kuitenkin edetä nopeasti vapaampaa puheen tuottamista vaativiin harjoituksiin, esim. lauseiden muodostamiseen ja parikeskusteluun.

Huomaa miten sanat lausutaan

Suomen kielessä yhtä äännettä vastaa yleensä yksi kirjain, kun taas venäjässä suhde on monimutkaisempi. Venäjän kielen vokaaleilla on kaksi ääntämistapaa riippuen siitä, onko vokaali painotettu vai ei.

Tunnista painotettu tavu

Puheessa paino toteutuu pidentämällä painollisen tavun vokaalia.

Kiinnitä huomiota o:n ja e:n ääntymiseen painottomassa tavussa

Painolliset vokaalit o, a, e äännetään niin kuin kirjoitetaan. Painollinen tavu myös äännetään selkeämmin.

Oikea painotus vaikuttaa ratkaisevasti puheesi ymmärtämiseen

Venäjässä painon paikka sanassa vaihtelee ja tallenne tarjoaa mahdollisuuden oppia sen kerralla oikein. Tallenteen avulla opit oikean sanapainon heti uuden sanan kohdalla.

Tulosta dialogin teksti ja merkitse painolliset tavut alleviivaamalla tai ympäröimällä niitä. Sen jälkeen lue teksti ja matki painoa.

Huomaa nouseva sävelkulku kysymyslauseissa

Intonaatiota voi piirtää käyrinä, joita voi näyttää myös käden liikkeillä. Visuaalinen esitys intonaatiosta auttaa sinua hahmottamaan ilmiön ja oppimaan venäjälle tyypillisiä sävelkulkuja.

Puheharjoittelu opettajan kanssa

Puheharjoittelu opettajan kanssa parantaa ilmaisun tarkkuutta ja lisää varmuutta. Puheharjoittelu opettajan kanssa voi tapahtua kasvotusten, puhelimessa tai videoyhteyden välityksellä. Ota yhteys!