Liikevenäjää

Miten toimii yrityksille räätälöity verkkokurssi?

Yrityksille räätälöity verkko-opiskelu sisältää sekä oppilas- että opettajajohteisen osuuden. Opetettava materiaali jakautuu selkeisiin jaksoihin.

Jokainen opiskelujakso etenee kolmevaiheisesti

Jokainen jakso sisältää muutaman minuutin pituisen videoidun dialogin, siihen liittyvät sanastoharjoitukset sekä lähiopiskelujakson.

Tutustumisvaihe

archiblog_zala_09_07_17_001Opiskelijat saavat etukäteen tutustumista varten linkin dialogiin ja harjoitukset sähköpostitse. Tallenteita kuuntelemalla opiskelijat oppivat kerralla oikein sekä sanojen äänne- että kirjoitusasun. Itsenäiseen työskentelyyn varataan viikko tai pari.

Aktivointivaihe

Toisessa vaiheessa pidetään tilaajayrityksen varaamassa paikassa noin kahden oppitunnin pituinen lähiopiskelujakso, johon voi osallistua myös videoyhteyden kautta. Jakson aikana harjoitellaan muun muassa lukemista ja puhumista.

conf

Tämän jälkeen opiskelijat saavat kirjoitustehtävän. Jotkut tekevät sen tietokoneella ja jotkut kynällä paperille. Tulokset skannataan ja lähetetään opettajalle tarkastettavaksi. Tarkastukseen liittyvä opettajan antama henkilökohtainen palaute on opiskelujakson kolmas vaihe.

talk

Verkko-opiskelun tavoitteena on lukemisen ja suullisen kielitaidon kehittäminen ja/tai ylläpito. Toimiva konsepti on syntynyt vähitellen kokeilun ja opiskelijoiden palautteen pohjalta. Vuosien mittaan materiaalia on kertynyt sekä perus- että jatko-opiskelua varten.

Mitkä ovat kokemukset?

foto naNatalia Zolotuhina piti ensimmäisen venäjän verkkokurssinsa TietoEnatorissa vuonna 2007. Kurssin pituus oli 20 viikkoa, 2 oppituntia/vko.

Tarve verkko-opiskeluun syntyi siitä, että ryhmät ovat pienentyneet ja opiskelijat pystyvät nykyään varaamaan opiskeluun työaikana korkeintaan 2 tuntia viikossa.

Vuonna 2012 Natalia Zolotuhina veti jo useita venäjän verkkokursseja eri ministeriöille. Kurssin pituus oli useimmiten 30 viikkoa.

”Menetelmä on osoittautunut toimivaksi ja olen varmaa, että yritysten kannattaa jatkossakin tilata nimenomaan venäjän kielen verkkokursseja” – sanoo Natalja.

Ota yhteys!

natalia.zolotuhina.NZ@gmail.com

puh. 041 534 8925

Mene sivun alkuun —>