LAINASANOJEN PITKÄ HISTORIA VENÄJÄN KIELESSÄ

***

Рerestroikan jälkeen

после перестройки

buterbrodista tuli …

бутерброд стал …

Venäjän laissa

В русском законе

jo vuodelta 2005

уже от две тысячи пятого года

on kielletty käyttämästä ulkomaalaisia sanoja,

запрещено использовать иностранные слова, если

jos vastaava omakin on olemassa.

есть соответствующее русское слово.

Рerestroikan jälkeen

после перестройки

missä ennen oli

где раньше была

”elektroninen tietojen käsittelymasiina”

«электронно-вычислительная машина»,

siellä on nyt

там теперь

tietokone,

компьютер.

Ja missä ennen oli

где раньше была усадьба

siellä on nyt

там теперь коттедж,

по-русски – элитная усадьба!

Tuleeko усадьба сад -sanasta?

Усадьба происходит от слова «сад».

 Sen yhteydessä on iso puutarha.

При усадьбе всегда есть большой сад,

Kirsikkapuisto.

вишнёвый сад.

Mikä on tablettitietokone по-русски?

Это уже не таблетка, а планшет!

Eikö sekin ole lainaus?

Планшет – тоже из французского…

Kuten vallankumous

как и революция,

ja eduskunta.

как и парламент.

Millä voi korvata sanan eduskunta?

На что заменить слово «парламент»?

Надо подумать…

Дума!

Millä korvaat sanan vallankumous?

На что замените слово «революция»?

На переворот!

Entäs oligarkki–sana…

На что заменить слово «олигарх»?

He ovat yhteiskunnan kermaa.

Олигархи – это сливки общества.

Kuuluvatko oligarkit eliittiin?

Олигархи входят в элиту…

Siis, julkkiksia, 

Они – знатные люди,

eli venäjäksi

по-русски знать…

Mistä heidät voi tunnistaa?

Как узнать знать?

Kellosta.

По часам.

Autosta…

По машине

Talosta..

По коттеджу!

Ruoastako?

По еде.

Рerestroikan jälkeen

после перестройки

buterbrodista tuli sаndwich.

бутерброд стал сэндвичем.

Etkö tiedä tuontirajoitteista?

Что ты знаешь про санкции?

Ulkomailta tuodut tuotteet

Импортные продукты

eivät ikinä pääse enää

никогда больше не попадут

Venäjän markkinoille.

на российский рынок!

Бутерброд

Se muuttui voileiväksi.

стал просто хлебом с маслом!

Tiedätkö, miten vielä voisi vähentää  

Как ещё можно снизить  

venäläisten riippuvuutta

зависимость россиян  

ulkomaalaisista?

от иностранцев?