Kuunteluharjoittelu

1. Katso ja kuuntele

Valitse dialogi klikkaamalla 

Huomioi keskustelun avainkohdat. Kun katsot videota korvakuulokkeet päässä, kuva ja ääni yhdistyvät luontevasti. Yksi video kestää alle kymmenen minuuttia.

Käytä dialogin tallennetta ääntämisen mallina

Venäjässä on muun muassa liudentuneita konsonantteja, joiden oikea ääntäminen on ymmärretyksi tulemisen kannalta tärkeää, ja ne onkin syytä ääntää vaikka vähän liioitellen. Muista että ymmärtääksesi puhuttua kieltä hyvin sinun on opittava ääntämään sanat oikein!

Kuuntele dialogia tekstiä seuraten.  Kiinnitä huomiosi yksityiskohtiin.

Huomaa miten sanapaino vaikuttaa ääntämiseen ja miten sävelkulku muuttuu, kun tekstissä tulee eteen pilkku tai kysymysmerkki.

Tarina tulee sen verran tutuksi, että sanat ja ilmaisut alkavat kaikua jo mielessä kuuntelun jälkeen.

3. Lue teksti ääneen

2. Seuraa keskustelua tekstin kanssa

Käynnistä video ja klikkaa linkki videon alla

Lue repliikit ääneen ja matki painoa ja sävelkulkua. Halutessasi tulosta dialogin teksti. Merkitse sanapainot kuuntelun yhteydessä.

Merkitse painolliset tavut alleviivaamalla tai ympäröimällä niitä. Lopuksi lue venäjänkielinen teksti normaalilla puhenopeudella.

4. Kertaa sanastoa

Tee sanastoharjoitukset, joissa materiaalin sanat kertaantuvat. Tee tehtävät järjestyksessä – näin huomaat itsekin edistymisesi.

Vertaa suomen- ja venäjänkielisiä lauseita keskenään ja huomaa miten eri kielet ilmaisevat saman merkityksen.

Sanoja miettiessäsi käytä vihjeinä dialogin kokonaisia lauseita

Suomessa ja venäjässä sanoja muodostetaan ja yhdistellään eri periaatteilla. Vasta vertailu suomeen tuo esiin venäjän kielen erityispiirteet.

Sana tarvitsee paljon yhteyksiä löytyäkseen muistista nopeasti. Yhteyksien muodostuminen edellyttää sanojen aktiivista käyttöä. Opettele hauskoja ja mieleenpainuvia fraaseja ulkoa.

Etuliitteet hallintaan!

Opit muun muassa sen miten sanojen merkitykset syntyvät etuliitteiden avulla. Näin opit arvaamaan uudenkin sanan merkityksen jo kontekstin perusteella.

Lopuksi kerro pääsisältö omin sanoin

Dialogin lauseet toimivat jatkossa mallina, kun mietit mikä olisi sopiva pääte tai tarvittava prepositio johonkin ilmaisuun.

Katso valittu video muutaman kerran:

Turun yliopiston fonetiikan tutkijoiden mukaan jo pelkkä vieraan kielen kuuntelu kehittää oikeaa artikulaatiota. Aloita kuunteluharjoittelu!

Siirry ДИАЛОГИ -osioon→