Kaksikielinmenetelmä

Miten kaksikielimenetelmä toimii?

Take away, venäjää! – kurssin videoiduissa dialogeissa suomi ja venäjä vuorottelevat keskenään. Rami puhuu suomea ja Георгий говорит по-русски. Molemmat puhuvat äidinkieltään, mutta ymmärtävät toinen toisiaan. Tilanne on tuttu muun muassa monikulttuurisissa perheissä.

Syöttölause suomeksi ja repliikki venäjäksi

Repliikit toimivat toistensa peilikuvina sekä rakenteellisesti että merkityksellisesti, joten ymmärrät venäjänkielistä puhetta heti kuullun perusteella, niin kuin tositilanteessa on tarkoituskin.

Ainutlaatuinen kaksikielinen formaatti on osoittautunut helpoksi tavaksi huomata eroja venäjän ja suomen puhetavoissa sekä sanavalinnoissa. 

Tekstin ”syöttö” videon avulla tarjoaa runsaasti virikkeitä auditiivisille, visuaalisille ja kinesteettisille oppijatyypille.

Videon alta löytyy keskustelun teksti, eli транскрипт диалога

Vertailet puhetta tekstiin ja opit sanojen kirjoitus- ja äänneasun kerralla oikein.  Ääntämisen sujuvuuden varmistat repliikkejä ääneen toistamalla.

Kaksikielimetodi on puheharjoittelun pohja 

Videotallenne sisältää muutaman minuutin pituisen vuoropuhelun, jossa samasta asiasta keskustellaan sekä suomeksi että venäjäksi.  Kuulet ensin suomenkielinen lause ja ymmärrät mistä on kyse. Sen jälkeen kuulet venäjänkielisen vastineen. Kuulet ja näet, miten sama asia ilmaistaan venäjäksi. 

Saat myös dialogin tekstin käytettäväksi videokuvan rinnalla. Videon avulla voit palata nopeasti takaisin harjoittelemaan jotain, mikä jäi epäselväksi. 

Videot sisältävät tavallista puhekieltä, sanontoja ja käyttökelpoisia ilmaisuja. Näet ja kuulet sanat luonnollisissa yhteyksissä ja siinä muodossa, jossa voit itsekin helposti ryhtyä niitä käyttämään. Hauskat videot auttavat keskittyä ruudun äärellä ja ylläpitävät motivaatiotasi korkealla.

Miksi venäjää sujuvasti lukeva ei aina ymmärrä venäjänkielistä puhetta?

Tekstiä on helppo lukea, koska sanat erottuvat toisistaan hyvin, kun taas puheessa ne tulevat yhtenäisenä puhevirtana. Lukiessasi tekstiä voit aina palata lauseen alkuun, kun taas kuunnellessasi sinun pitää ymmärtää lause heti. Myös puhekielen rakenteet eroavat puhekielen rakenteista.

Teksti ei ole aikaan sidottu, kun taas keskustelu on kiinni osallistujien tunteista ja olosuhteista. Tekstiin ei tarvitse reagoida eikä siihen voi vaikuttaa. Keskustelussa on osattava ottaa vastapuoleen katsekontakti ja vaihtaa roolia sopivasti kuuntelijasta aktiiviseen puhujaan. Keskustelun kulkuun voi vaikuttaa ja oikeastaan pitääkin vaikuttaa kysymysten avulla.

Tekstiä voivat lukea eri ihmiset eri aikoina, kun taas keskustelu on vain hetken tuote. Tekstin lukutaito ei siis tarkoita kykyä osallistua keskusteluun.   

On tärkeää tietää kuullun ymmärtämiseen vaikuttavat tekijät

Tekstin lukeminen kehittää näkömuistia, kun taas puheen ymmärtäminen edellyttää toimivaa kuulomuistia. Kuulomuisti tarkoittaa kuullun materiaalin hetkellistä mielessä pitämistä ja sen yhdistämistä pitkäkestoisessa muistissa olevaan tietoon.

Suomen kielessä sanapaino ei ole merkitystä muuttava piirre, ja pääpaino on aina sanan ensimmäisellä tavulla. Venäjässä sanapaino on merkitystä muuttava piirre, joten tavujen väärä painotus hämmentää vastapuolta ja verottaa puheesi ymmärrettävyyttä.  Sanapaino on tärkeä puheen piirre, sillä painollisten ja painottomien tavujen vaihtelusta muodostuu puherytmi.

Kuuntelemalla opit tunnistamaan painotetun tavun

Puheessa paino toteutuu pidentämällä painollisen tavun vokaalia. Painolliset vokaalit o, a, e äännetään niin kuin kirjoitetaan. Painollinen tavu äännetään selkeämmin. Tallenteen avulla opit oikean sanapainon heti uuden sanan kohdalla.

Kaksikielisen dialogin kuuntelu parantaa kuullun ymmärrystä 

Katsot videoituja keskusteluja, joissa Rami puhuu suomea ja Георгий говорит по-русски. Niissä repliikit toimivat toistensa peilikuvina sekä rakenteellisesti että merkityksellisesti, joten ymmärrät kuulemasi heti tekstiin katsomatta. Venäjän repliikkien vuorottelu suomenkielisten kanssa estää aivoja kuumenemasta liikaa. Samalla huomaat miten sanapainoa ja sävelkulkua käytetään merkitysten välittämiseen.

Huomaa miten lauseen merkitys on syntynyt

Kun vertaat suomen- ja venäjänkielisiä lauseita keskenään, huomaat miten lauseen merkitys venäjässä on syntynyt. Opit hauskoja ja mieleenpainuvia fraaseja ihan kuin huomaamatta. Kun muistijälki on syntynyt, tunnistat näitä sanoja puheessa helpommin.

Toista repliikit ääneen

Videon alta löydät dialogin tekstin molemmilla kielillä, joten voit verrata sanojen äänne- ja kirjoitusasuja keskenään. Kiinnitä huomiota o:n ja e:n ääntymiseen painottomassa tavussa ja konsonanttien liudennukseen.  Sama konsonantti lausutaan soinnillisena tai soinnittomana riippuen sen ympäristöstä.

Toista venäjänkieliset repliikit ensin mielessäsi ja sitten ääneen. Näin opit sanojen äänne- ja kirjoitusasun kerralla oikein.

Älä pelkää liioittelua, kun äännät itse

Sanapaino ja sävelkulku eivät näy tekstissä ja opit ne vain puhetta ääneen toistamalla.

Harjoittele intonaation käyttöä

Monotoninen puhe venäjässä viestii ylimielisyydestä ja/tai tylsistymisestä, kun taas vaihteleva intonaatio ilosta ja innostuksesta, ongelmatilanteessa taas epävarmuudesta tai kiihtymyksestä.

Käytä opittuja sanoja uusissa yhteyksissä

Varmistat sanaston omaksumisen tekemällä dialogeihin liittyvät harjoitukset. Niissä liität uudet sanat jo entuudestaan tuttuihin ja kartutat näin osaamistasi.

Ikkuna venäläiseen sielunmaisemaan

Videoidut dialogit käsittelevät kielen käyttöä eri tilanteissa, Venäjän historiaa ja sen nykypäivää, sekä kaikkea siltä väliltä. Dialogi toimii käsikirjoitetun tosi-tv:n tapaan. Suoraan ihmiseltä ihmiselle kerrottu tarina avautuu helposti ja jää mieleen.

Venäjänkielisten repliikkien vuorottelu suomalaisten kanssa estää samalla aivoja kuumenemasta liikaa.

Harjoittele puhumista opettajan kanssa

Jotta puhettasi ymmärrettäisiin, sinun on äännettävä sanat oikein ja käytettävä sanapainoa ja sävelkulkua oikein.

Mitä paremmin äännät itse, sitä paremmin myös ymmärrät puhetta

Opettajalta saat yksilöityä ohjausta intonaation, painon ja puherytmin, sekä yksittäisten äänteiden tuottamisessa.

Mikä on tulos?

Kuunteluharjoittelun avulla totut käsittelemään puhuttua kieltä nopeassakin tahdissa. Opiskelun intensiteetti nousee ja opiskelun mukavuus paranee.

Videoista opit, et vain sanoja, vaan myös sen miten pidät puheenvuoron keskustelussa, esität mielipiteesi, selostat näkemystäsi ja annat palautetta asiassa kuin asiassa – venäjäksi.

Viimeistele oikea ääntäminen keskustelussa opettajan kanssa

Puheharjoittelu opettajan kanssa voi tapahtua kasvotusten, puhelimessa tai videoyhteyden välityksellä. Ota yhteys, niin sovimme keskusteluajasta ja –tavasta!

Voiko kaikki oppia puhumaan venäjää?

Kyllä, kaikki, jotka ovat valmiita harjoittelemaan. Tärkeintä kielen harrastajalle on ilo omasta puhumisesta ja itsensä ilmaisemisesta. Vakavampi kielen opiskelu vaatii aina ulkopuoliset korvat – esimerkiksi opettajan, joka tietää miten kieltä äännetään ja miten sitä koulutetaan, sekä vuorovaikutustilanteen, eli keskustelun tai ääneen lukemisen harjoittelun.

Aloita kuunteluharjoittelu —>