Jänis elää

Minulla on yksi kysymys.

Только один вопрос?

«Я люблю зАяц» или «Я люблю зАйца»?

Он любит зайца!

Jänis elää!

Заяц живёт, он – живой.

Eli kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Двух зайцев одним ударом.

Missä suomalainen tappaa kärpäsiä

Там, где финн бьёт комаров,

Siinä venäläinen listii jo jäniksiä.

Там русский убивает зайцев.

Kansallisen metsästyksen erikoisuuksia

Особенности национальной охоты.

Jäniksellä on sielu.

У зайца есть душа.

Elollinen ja eloton.

Одушевлённый и неодушевлённый.

А Владимир?

Jos Vladimir on kaupunki?

Я люблю Владимир!

Mutta jos Vladimir on elävä?

Мы любим Владимира!

Opettele venäjää ja niin opit tämänkin!

Кто учит, тот выучит!

Hän joka on iloinen, hän nauraa…

Кто весел, тот смеётся!

Ja hän joka haluaa, hän saavuttaa

Кто хочет, тот добьётся.

Ja hän joka etsii, hän löytää

Кто ищет, тот всегда найдёт!

Tee harjoitukset: