Georgi Shurupov

Puheharjoittelu tapahtuu videoyhteyden kautta

Videopuhelua varten tarvitset tietokoneen tai älypuhelimen, kuulokkeet sekä toimivan verkkoyhteyden.

Harjoittelun aikana kerrataan valitsemasi dialogin olennainen sanasto

Keskustelun aikana harjoittelet sekä valitun dialogin kieliainesta että itse puhumisprosessia ja sen sujuvuutta.

Dialogi tuo puheharjoitteluun läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta

Sinun ei tarvitse käyttää aikaa ja energiaa siihen, että yrität arvata mitä opettaja saattaa kysyä sinulta ohjatun keskustelun aikana.

Harjoittelemme dialogin pohjalta puhumista. Voimme myös yhdessä suunnitella keskustelun sisältö.

Yksilöllinen palaute motivoi

Kahdenkeskinen keskustelu antaa opettajalle mahdollisuuden muokata opetusta osaamistasosi mukaiseksi.

Harjoittelun jälkeen äännät venäjää uskottavasti ja myös kuullun ymmärtäminen on parantunut.

Valitse oma keskusteluteema

Voit valita tietyn teeman tai keskustella mistä vaan, laidasta laitaan. Puheharjoittelun lisäksi voit myös selvittää sinua kiinnostavia kielioppiseikkoja jne. 

Varmista keskustelun hallittavuus

Puheviestinnän professori Pekka Isotaluksen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisessa puhekulttuurissa on pitkään arvostettu harmoniaa. Viestinnän tehtävänä on ollut ylläpitää samanmielisyyttä eikä eriäviä mielipiteitä ole kovin helposti sanottu ääneen.

Venäjällä ”intellektuelli” ei voi liittyä keskusteluun olemalla samaa mieltä muiden kanssa, vaan hänen täytyy tarjota keskusteluun uutta näkökulmaa.

***

Koulutukseltani olen filologi Leningradin yliopistosta. Muutin Suomeen vuonna 1983 ja työllistyin aluksi kääntäjänä ja tulkkina.

Jo silloin ymmärsin millaisia haasteita suomalaiset kohtaavat erilaisissa projekteissa Venäjällä.

Päätin auttaa suomalaisia toimivan suullisen kielitaidon omaksumisessa ja ryhdyin opettamaan sitä vuonna 1985.

Toimeksiantajiani ovat olleet FINTRA Oy, MDC Education Group Oy, kielikoulut Marckwort Oy, Optimi Training Oy, Galimatias Concept Oy, useat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut.

Urani ensimmäinen näkyvä tunnustus oli nimitys Vientikoulutussäätiö Fintran Vuoden vientikouluttajaksi vuonna 1995.

Toimivien koulutushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on ominta alaani. Olen toteuttanut koulutusprojekteja myös suoraan yrityksille.

Kaksikielinen dialogi auttaa kehittämään puhevenäjän taitoa.

Päätin tehdä suomesta helpommin opiskeltavan kielen – как я решил сделать финский более удобным для изучения?

Molemmissa kielissä kantasanoista kehitetään uusia merkityksiä etuliitteitä tai päätteitä lisäämällä. У финского и русского одинаковый метод генерации новых значений – от корневого слова строят новые.

Так, от русского «рука» делаем toimeksianto по+ручение, mennä kihloihin об+ручиться и varmistaa tukea за+ручиться поддержкой.

Suomalaisen on vaikea löytää tämä sanaperhe – Найти эту семью по словарю трудно из-за того, что – koska venäjässä sanat alkavat etuliitteesta – слова начинаются с приставки и – sijoittuvat sanakirjassa eri paikkoihin – располагаются в словаре по алфавиту в разных местах.

Koska suomen kielessä ei ole etuliitteitä – в финском приставок нет, и – kaikki samasta kantaosasta tehdyt sanat löytyvät sanakirjasta samasta paikasta – все производные от одного корневого словa располaгаются в одном месте.

Esim. käsi- kantasanasta («рука») tulee sekä substantiivit käsite «понятие» käsitys «представление», sekä verbit käsittää «понять, осознать» käsitellä «обработать» sekä kymmeniä yhdyssanoja, esim. käsiraudat «на+ручники», käsityö «ручная работа” tai ”käsiraha” «предпоплата наличными, аванс».

Molemmissa kielissä konsonanteilla on vahva ja heikko aste – в обоих языках есть чередование согласных. Konsonanttien eli astevaihtelun (s>t>d) kautta saa lisää sanoja – благодаря чередовани можно получить больше однокоренных слов.

Kun käsi-sanassa ”s” muuttuu ”t”:ksi, saamme sellaiset sanat kuin ”käteinen raha” «на+личные деньги», «kätevä mies» рукастый, умелый работник «kätevä työkalu» удобный инструмент, ”kättely” «рукопожатие», sekä yhdyssanoja kuten käteismaksu – наличный расчёт.

Näin uusien sanojen opiskelussa pääsee heti kättä pidemmälle:))