Georgi Shurupov

Koulutukseltani olen filologi Leningradin yliopistosta. Muutin Suomeen vuonna 1983 ja työllistyin aluksi kääntäjänä ja tulkkina.

Jo silloin ymmärsin millaisia haasteita suomalaiset kohtaavat erilaisissa projekteissa Venäjällä.

Päätin auttaa suomalaisia toimivan suullisen kielitaidon omaksumisessa ja ryhdyin opettamaan sitä vuonna 1985.

Toimeksiantajiani ovat olleet FINTRA Oy, MDC Education Group Oy, kielikoulut Marckwort Oy, Optimi Training Oy, Galimatias Concept Oy, useat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut.

Kulttuurivalmennuksesta on tullut toinen vahva osaamisalueeni. Urani ensimmäinen näkyvä tunnustus oli nimitys Vientikoulutussäätiö Fintran Vuoden vientikouluttajaksi vuonna 1995.

Toimivien koulutushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on ominta alaani. Olen toteuttanut koulutusprojekteja myös suoraan yrityksille.

Kiireinen ja vaativa asiakaskuntani on totuttanut minut tekemään oppimistilanteesta aina tehokkaan ja todellisen elämyksen.  Kaksikielinen dialogi auttaa kehittämään puhevenäjän taitoa.

Päätin tehdä suomesta helpommin opiskeltavan kielen – как я решил сделать финский более удобным для изучения?

Molemmissa kielissä kantasanoista kehitetään uusia merkityksiä etuliitteitä tai päätteitä lisäämällä. У финского и русского одинаковый метод генерации новых значений – от корневого слова строят новые.

Так, от русского «рука» делаем toimeksianto по+ручение, mennä kihloihin об+ручиться и varmistaa tukea за+ручиться поддержкой.

Suomalaisen on vaikea löytää tämä sanaperhe – Найти эту семью по словарю трудно из-за того, что – koska venäjässä sanat alkavat etuliitteesta – слова начинаются с приставки и – sijoittuvat sanakirjassa eri paikkoihin – располагаются в словаре по алфавиту в разных местах.

Koska suomen kielessä ei ole etuliitteitä – в финском приставок нет, и – kaikki samasta kantaosasta tehdyt sanat löytyvät sanakirjasta samasta paikasta – все производные от одного корневого словa располaгаются в одном месте.

Esim. käsi- kantasanasta («рука») tulee sekä substantiivit käsite «понятие» käsitys «представление», sekä verbit käsittää «понять, осознать» käsitellä «обработать» sekä kymmeniä yhdyssanoja, esim. käsiraudat «на+ручники», käsityö «ручная работа” tai ”käsiraha” «предпоплата наличными, аванс».

Molemmissa kielissä konsonanteilla on vahva ja heikko aste – в обоих языках есть чередование согласных. Konsonanttien eli astevaihtelun (s>t>d) kautta saa lisää sanoja – благодаря чередовани можно получить больше однокоренных слов.

Kun käsi-sanassa ”s” muuttuu ”t”:ksi, saamme sellaiset sanat kuin ”käteinen raha” «на+личные деньги», «kätevä mies» рукастый, умелый работник «kätevä työkalu» удобный инструмент, ”kättely” «рукопожатие», sekä yhdyssanoja kuten käteismaksu – наличный расчёт.

Näin uusien sanojen opiskelussa pääsee heti kättä pidemmälle:))

Ota yhteys