Natalia Zolotuhina

Наталия Золотухина
Наталия Золотухина

Valmistuin vuonna 1985 Nizhni Novgorodin yliopistosta filologian maisteriksi.

Suomessa opetin venäjän kieltä ensin FINTRA:ssa viisi vuotta alkaen 1997. FINTRA:ssa opiskelijani olivat eri aloilla toimivien Venäjälle etabloituneiden suomalaisten yritysten johtoa sekä venäläisten kanssa yhteistyötä tekevien organisaatioiden henkilökuntaa.

FINTRA:ssa olin myös mukana soveltamassa venäjän kielen opiskeluun uutta kaksikielimetodia. Helsingin kesäyliopistossa olen opettanut venäjää tällä metodilla monen vuoden ajan.

Osallistuin myös tähän metodiin perustuvan opiskelumateriaalin tekemiseen FINTRA:lle ja YLE:lle radioon tehdyn Venäjän kulttuuriin liittyvän Karavai-ohjelman toteuttamiseen.

Vuosina 1998–2008 toimin MDC Education Group –konsernin myyntikouluttajana erilaisissa Venäjällä toteutetuissa yrityskoulutushankkeissa.  Venäjällä kouluttaessani näin kuinka paljon suomalainen liikemies voisi saavuttaa Venäjällä, jos hän puhuisi kieltä.

Kiireinen ja vaativa asiakaskuntani on totuttanut minut tekemään oppimistilanteesta aina tehokkaan ja elämyksellisen. Ensimmäisen venäjän verkkokurssin pidin TietoEnatorissa vuonna 2007. Vuonna 2012 vedin jo useita venäjän verkkokursseja eri ministeriöiden henkilökunnalle.

Kokemukseni mukaan puhekielen harjoittelu verkossa opettajan kanssa on toimiva vaihtoehto puhevalmiuden parantamisessa ja saavutetun kielitaidon ylläpidossa.

Ota yhteys!

Julkaissut Georgi

Georgi on toiminnut yli 10 vuoden aikana Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen Fintran kouluttajina vientikoulutukseen liittyvissä kieli- ja kulttuurikoulutuksissa. Vuodesta 1998 olen olen toiminnut MDC Education Group –konsernin kouluttajina erilaisissa Venäjällä, Baltian maissa ja Ukrainassa toteutetuissa yrityskoulutushankkeissa, joissa koulutin suomalaisten vientiyritysten paikallisten jälleenmyyjien myyntihenkilöstöä. Pedagogiset ja kommunikointitaitoni ovat antaneet hyvän pohjan myyntikoulutukseen ja kehittämiskonsultointiin liittyviin tehtäviin. Yhteistyössä MDC Groupin:n asiantuntijoiden ja toimeksiantajan koulutuksesta vastaavan johdon kanssa olen suunnittellut ja toteuttanut sekä Business-To-Business että Business-To-Consumer -myyntitiimien valmennuksia. Yhteistyössä muiden kouluttajien kanssa olen toteuttanut suurimmille yritysasiakkaille olemme useamman vuoden jatkuneita koulutusohjelmia, joiden sisältöä on päivitetty säännöllisesti vastaamaan toimeksiantajan markkinointitavoitteita. Asiakasyrityksen eri jälleenmyyjille on räätälöity valmennuksia vastaamaan niiden tuotevalikoimaa ja toimintatapaa. Koulutuskielini ovat venäjä, englanti ja suomi.