Johdannaiset venäjässä

Mitä лишний человек tarkoittaa suomen ja venäjän kielessä?

Arto Luukkanen teki mielenkiintoisen vertailun näiden merkitysten välillä. Venäjällä ”turha ihminen” (лишний человек) esiintyy venäläisessä 1800-luvun kirjallisuudessa.

Tämän ihmistyypin edustajia ovat Евгений Онегин Пушкина Puškinin Evgeni Onegin, Печорин Лермонтова Lermontovin Petšorin, Обломов Гончарова Gontšarovin Oblomov, Базаров Тургенева Turgenevin Bazarov ym.

Tarpeeton ihminen kuuluu yleensä aatelistoon tai älymystöön. Hän on tyytymätön itseensä, koska ei pysty toteuttamaan ihanteitaan. Ja kun hän ei löydä elämälleen tarkoitusta, hän pelkää myös sitoutumista rakkaussuhteeseen.

Mutta onko näitä ihmistyyppejä vielä olemassa?

Arto törmäsi Helsingin kirjamessuilla henkilöihin, jotka kokivat olevansa ”ylimääräisiä”.  Toisin kuin venäläisen kirjallisuuden hahmo – ”ylimääräinen ihminen” – kyseessä oli aivan tavallisen arkinen ihmistyyppi.

Nämä ihmiset olivat saaneet akateemista koulutusta, mutta eivät onnistuneet saamaan itselleen työpaikkaa.

Arton mukaan ”heidän arkensa on taistelua armottomassa yhteiskunnassa, joka ei näytä tarvitsevan näitä ihmisiä missään”.

Ilman työtä ihmisellä ei ole paikkaa yhteiskunnassa ja hänestä tulee vähitellen лишний человек: turha yksilö, jolla ei ole tulevaisuutta.

Virhe
Videota ei löydy.

Jos et pyri uralla eteenpäin, voit syrjäytyä.

Если я не карьерист, то я буду лишним человеком?

Onko syrjäytynyt ihminen sama kuin turha ihminen?

Лишний человек, дядя Ваня у Чехова,

Пьер Безухов у Льва Толстого в романе Война и мир.…

Venäläisessä kirjallisuudessa on turhan paljon turhia ihmisiä (itsensä turhaksi tuntevia ihmisiä).

Так много лишних людей.

Venäjällä vain aatelisilla oli varaa turhautua

В царской России только у аристократов была … могли себе позволить стать лишними людьми.

Heillä oli piha

У них был двор

pihalla oli palatsi

На дворе был дворец

pihalla oli palvelijoita

На дворе – дворня

Дворовые люди.

Minäkin toimin talomiehenä 9 vuotta

ты проработал дворником девять лет

Nyky Venäjällä vain rikkailla on varaa turhautua

В России только богатые могут позволить себе быть лишними

Muiden pitää tehdä työtä

Остальные должны работать.

Jos ei tiedä mitä tekisit

Если не знаешь, что делать

tee edes jotakin

Делай что-нибудь!

Да, За дело!

Lue lisää:

Julkaissut Georgi

Georgi on toiminnut yli 10 vuoden aikana Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen Fintran kouluttajina vientikoulutukseen liittyvissä kieli- ja kulttuurikoulutuksissa. Vuodesta 1998 olen olen toiminnut MDC Education Group –konsernin kouluttajina erilaisissa Venäjällä, Baltian maissa ja Ukrainassa toteutetuissa yrityskoulutushankkeissa, joissa koulutin suomalaisten vientiyritysten paikallisten jälleenmyyjien myyntihenkilöstöä. Pedagogiset ja kommunikointitaitoni ovat antaneet hyvän pohjan myyntikoulutukseen ja kehittämiskonsultointiin liittyviin tehtäviin. Yhteistyössä MDC Groupin:n asiantuntijoiden ja toimeksiantajan koulutuksesta vastaavan johdon kanssa olen suunnittellut ja toteuttanut sekä Business-To-Business että Business-To-Consumer -myyntitiimien valmennuksia. Yhteistyössä muiden kouluttajien kanssa olen toteuttanut suurimmille yritysasiakkaille olemme useamman vuoden jatkuneita koulutusohjelmia, joiden sisältöä on päivitetty säännöllisesti vastaamaan toimeksiantajan markkinointitavoitteita. Asiakasyrityksen eri jälleenmyyjille on räätälöity valmennuksia vastaamaan niiden tuotevalikoimaa ja toimintatapaa. Koulutuskielini ovat venäjä, englanti ja suomi.