Упражнения к диалогу 2. ”От СССР к России”.

Диалог 2. От СССР к России

Упражнения к диалогу.

Tervetuloa harjoitusten pariin! Sanasto on suoraan dialogista, joten löydät sanat videologin tekstistä. Tee ensin harjoitukset ja soita sen jälkeen opettajalle. Keskustelun kuluessa varmistat oikean ääntämisen, intonaation sekä puheen sujuvuuden.

Harjoitus 1.

Mitkä alla olevista väittämistä pitävät mielestäsi paikkansa?

да/нет / en ole varma не уверен(а() / epäilen сомневаюсь / en tiedä не знаю

Швеция вызывает сильные чувства у финнов

Китай и Индия – это сверхдержавы

Финны умеют праздновать.

Финны чаще женятся на русских, чем на эстонках или шведках.

Финки чаще выходят замуж за русских, чем за эстонцев или шведов.

В Питере на улицах постоянные пробки.

Деньги – единственная причина работать в России.

Harjoitus 2.

Yhdistä yhteensopivat lauseet vierekkäisistä laatikoista! Соедините подходящие по смыслу фразы из правой и левой колонки!

Malli: Когда я учил русский, я жил в Хельсинки. (Silloin kun opiskelin venäjää, asuin Helsingissä.)

Когда……. тогда
 берлинская стена рухнула,Ельцин подписал договор о распаде СССР

 

Рамик путешествовал по стране

человек лежит на земле

человек стоит на коленях

человек встал,

он может сделать всё, что захочет.

 

я был у Берлинской стены.

он может сделать кое-что.

Советский Союз распался.

дороги его не удивили.

он не может ничего сделать.

 

 

Harjoitus 3.

Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы!

На Новый год я был в Питере

Где ты был(а) на Новый год?

………………………………………………………………

Ельцин подписал договор о распаде Советского Союза в лесу.

Где финские бизнесмены подписывают договоры?

………………………………………………………………

Россия – самый близкий сосед Финляндии.

Какие страны – близкие соседи России?

………………………………………………………………

Русские – мастера принимать гостей!

Что финны мастера делать?

………………………………………………………………

Harjoitus 4.

Valitse yksi kysymys ja selitä syy… Выбери один вопрос и объясни, почему…

Почему…

1) русский – самый распространённый иностранный язык в столичном регионе?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Россия вызывает сильные чувства у финнов?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

3) распался Советский Союз?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

Harjoitus 5.

Muodosta lause mallin mukaan:

Россия / Америка.

> Россия – одно дело, Америка – другое!

ездить туристом в Россию / работать в России

………………………………………………………………

жениться на шведке / жениться на русской.

………………………………………………………………

ездить на метро в Петербурге / метро в Хельсинки.

………………………………………………………………

жить в столичном регионе / в лесу.

………………………………………………………………

Nyt on aika harjoitella perustelukykyäsi! Keskustelussa opettajan kanssa pääset harjoittelemaan perustelemista, pilke silmäkulmassa.

Kun olet tehnyt ylläolevat tehtävät, valitse yksi väitteistä ja perustele se… Выбери одно утверждение из вышеприведённых и объясни, почему…

………………………………………………………………

Harjoitus 6.

Etuliitteiden käytön harjoittelu

6.1 Распадаться

Jo tutussa lauseessa Советский Союз распался на Россию, Украину, Таджикистан, Латвию, Азербайджан, Литву, Белоруссию, Казахстан, Эстонию

löydät рас+падаться –verbin.

Рас+пал-ся –verbin kantaosa on пад-ать, vrt suom. pudota

Esim.

sataa lunta – падает снег;

lämpötila laski – температура падала;

kivi putosi  maahan – камень у+пал на землю.

Я падаю

Ты падаешь

Он падает

Мы падаем

Вы падаете

Они падают

Liittämällä пад- kantaosaan sellaisia etuliitteitä, kuten рас-; у+; по+; на-; в+; вы+ от+ jne. saa sellaisia verbejä kuten:

hyökätä на+падать / напасть; pudota alas у+пасть; osua, päästä perille  по+падать / по+пасть jne., peruuntua от+падать / от+пасть; pudota jostain вы+падать / вы+пасть, laskea (joki laskee mereen) в+падать / в+пасть

6.2 Poimi listasta ao. lauseihin sopivat verbit:

Путешествие ……………………………, потому что нет билетов.

Нева ………………………………………….. в Финский залив.

В 1812 году Наполеон  …………………………. на Россию.

Бутылка шампанского ………………………………на пол.

Скажите, как ……………………… на Невский проспект?

Паспорт ………………………… из кармана.

6.3 Собирать

Jo tutusta lauseesta Есть время собирать камни löydät со+бирать –verbin.

Со+бирать –verbin kantaosa on ottaa брать/-бирать, vrt suom. ottaa

Esim: ottaa rahaa – брать деньги в автомате;

valloittaa kaupunki – брать город;

tehdä analyysi – брать анализ крови.

Liittämällä брать-kantaosaan sellaisia etuliitteitä kuten рас+; с+; у+; по+; на-; в+; вы+ от+ jne. saa sellaisia verbejä kuten:

purkaa ja kasata moottori – разо+брать и со+брать мотор;

valita presidentti – вы+брать президента,

näppäillä numero – на+брать номер;

laittaa tavarat kaappiin – у+брать вещи в шкаф;

siivota huone – у+брать комнату;

viedä mukana – за+брать с собой;

ottaa pois – ото+брать документы.

6.4 Poimi ylläolevista verbeistä seuraaviin lauseihin sopivat:

………………………………….. кофе: с молоком или с коньяком?

…………………………………. мотор – одно дело, а …………………. – другое дело!

Если будут вопросы, …………………………….. мой номер телефона.

Будет праздник, поэтому надо ………………………… все книги на полки

После праздника надо ……………………………….. квартиру.

Хулиган …………………………. деньги у женщины.

Полиция ………………………………… хулигана.

Я ………………………………., где жить – в Хельсинки или в Тампере.

Julkaissut Georgi

Georgi on toiminnut yli 10 vuoden aikana Kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen Fintran kouluttajina vientikoulutukseen liittyvissä kieli- ja kulttuurikoulutuksissa. Vuodesta 1998 olen olen toiminnut MDC Education Group –konsernin kouluttajina erilaisissa Venäjällä, Baltian maissa ja Ukrainassa toteutetuissa yrityskoulutushankkeissa, joissa koulutin suomalaisten vientiyritysten paikallisten jälleenmyyjien myyntihenkilöstöä. Pedagogiset ja kommunikointitaitoni ovat antaneet hyvän pohjan myyntikoulutukseen ja kehittämiskonsultointiin liittyviin tehtäviin. Yhteistyössä MDC Groupin:n asiantuntijoiden ja toimeksiantajan koulutuksesta vastaavan johdon kanssa olen suunnittellut ja toteuttanut sekä Business-To-Business että Business-To-Consumer -myyntitiimien valmennuksia. Yhteistyössä muiden kouluttajien kanssa olen toteuttanut suurimmille yritysasiakkaille olemme useamman vuoden jatkuneita koulutusohjelmia, joiden sisältöä on päivitetty säännöllisesti vastaamaan toimeksiantajan markkinointitavoitteita. Asiakasyrityksen eri jälleenmyyjille on räätälöity valmennuksia vastaamaan niiden tuotevalikoimaa ja toimintatapaa. Koulutuskielini ovat venäjä, englanti ja suomi.