Время говорить по-русски

Kesä tulee – mutta palaavatko venäläiset turistit Suomeen? Entä pitäisikö suomalaisia lähteä Venäjälle, sillä nyt siellä on kaikki halpaa? Tarinassa muistellaan niitä aikoja, jolloin venäjää osattiin presidenttiä myöten. Voiko näistä ajoista oppia mitään?

Luin lehdestä

Что ты прочитал в газете?

Я прочитал про русских туристов.

И что ты прочитал?

että venäläisiä turisteja kävi kesällä Suomessa vähemmän,

русских туристов приезжало меньше в Финляндию.

mutta mihin he katosivat?

Kуда они пропали?

Они что, все в Крыму?

Joo, he ovat kaikki siellä.

И финны, и русские.

Sää on siellä kyllä parempi, mutta

Погода там, конечно, лучше, чем тут.

luulen että syyllinen on ruplan kurssi.

Ты думаешь, что виноват курс рубля?

Pääsyy turismin putoamiseen oli Ukrainan kriisi.

Причина спада туризма – кризис на Украине?

Kävin Kiovassa.

Ты был в Киеве?

Joo. Ja puhuin venäjää!

Ты был и говорил по-русски?

Kieli vie Kiovaan asti!

Язык до Киева доведёт?

Было такое время!

Oi, niitä aikoja…

Silloin venäläisten pääkaupunki oli vielä Kiovassa.

Тогда столица Руси была ещё в Киеве.

Ja kaikki tiet veivät Kiovaan.

Все дороги вели в Киев, но

сейчас…

Nyt maa alkaa tunnetusti Kremlistä!

начинается земля, как известно, от Кремля!

Onko Moskova aina ollut Venäjän pääkaupunki?

Нет, Москва не всегда была столицей.

Pietari Suuren jälkeen Pietari oli pääkaupunki.

После Петра Первого столица была в Санкт-Петербурге.

Venäjän tsaarit kävivät Suomessa ainakin 80 kertaa!

Русские цари приезжали в Финляндию 80 раз?

Oliko kadut silloinkin tyhjiä?

Нет, улицы были полны народа!

Jopa katukilvet Helsingissä olivat venäjäksi.

Даже названия улиц были на русском языке.

Silloin jopa suomalaiset presidentit

даже финские президенты говорили по-русски?

osasivat venäjää.

Kuka opetti heidät ellei sinä?

Если не я их учил, тогда учила школа.

Siis, he opiskelivat venäjää koulussa.

Они  учили русский в школе.

Даже Урхо Калева Кекконен.

Ei vain Kekkonen, vaan kaikki aikaisemmatkin presidentit

Не только Кекконен, но и все президенты до него.

Tsaarin aikana se oli pakollinen aine.

При царе русский был обязательным предметом.

Kuten nyt ruotsin kieli.

Как сейчас – шведский?

Обязательный шведский.

Pakkoruotsi.

Kekkonen sai venäjässä viitosen.

Школьник Урхо Кекконен получил по-русскому языку пятёрку?

Здорово!

Onko Venäjällä vitonen loistava?

В России пятёрка – это отлично!

Mutta Suomessa päinvastoin.

В Финляндии – наоборот?

Miksi niin moni asia on meillä ja teillä väärinpäin?

У нас и у вас всё наоборот.

Miksi kirjoitat meidän kirjaimen R aina väärinpäin?

Это ты пишешь нашу букву Я наоборот!

Entä miksi kirjoitat meidän N kirjaimen väärinpäin?

Это ты пишешь нашу букву И наоборот.

Entä miksi meidän P sinä ääntelet R:na?

Это ты произносишь Р как П.

Читай:

КПСС, СССР.

Jotkut suomalaisista presidenteistä harjoittelivat venäjää myös paikan päällä.

Кто из финских президентов учил русский в России?

Svinhuvud opiskeli venäjän Siperiassa.

Свинхувуд учил русский в Сибири?

kun hänen karkoitettiin Tomskiin.

Когда его сослали в Томск.

Siperia opettaa.

Сибирь научит.

Paasikivi myös opiskeli venäjää yliopistossa.

Юхо Кустаа Паасикиви тоже учил русский в университете.

Ja vuonna 1891

И в тысяча восемьсот девяносто первом году

jopa harjoitteli Novgorodissa.

он даже стажировался полгода в Новгороде, полгода.

Mauno Koivisto itse valitsi venäjän.

А Мауну Койвисто сам выбрал русский язык.

Niin kuin minäkin

Как и ты.

Tarja Halonen kävi Venäjällä 27 kertaa

Президент Тарья Халонен была в России 27 раз

hänen 12 vuoden valta-aikanansa.

за 12 лет своего правления.

On eri asia käydä Venäjällä

Ездить в Россию – одно дело,

ja asua siellä…

жить в России – это дело другое!

Tarkoitatko Mahherheimia?

Я имею в виду Карла Густавича Маннергейма.

Hän asui Venäjällä 23 vuotta.

Он прожил в России 23 года.

Hänestä tuli tsaarin armeijan kenraali

И он стал генералом царской армии.

Kun tsaaria ei enää ollut,

Когда царя больше не было…

hänestä tuli työtön työnhakija.

Безработный генерал

ilman armeijaa

без армии…

se on vaarallista.

Такой опасен?

Да, очень опасен.

Tsaarin kenraalit olivat valkoisten puolella.

Царские генералы были за белых.

Eli

То есть?

valkoiset olivat Suomen itsenäisyyttä vastaan.

Белые были против независимости Финляндии,

а Маннергейм?

Hän toimi kuin suomalainen vaikka puhui venäjää.

Он действовал как финн, хотя говорил по-русски.

Ну, как и ты Георгий!

Siksi hänestä tuli suomen armeijan marsalkka.

И поэтому он стал маршалом финской армии.

Puhua on kyllä eri asia kuin toimia.

Говорить одно, а действовать… О, это другое!

Sanoista tekoihin.

От слов к делу.

Вот Саули Нинисто.

Hänkin aloitti monta kertaa venäjän kielen.

Он  много раз брался за русский язык?

Hän sanoi

Он сказал,

että venäjän opiskelu

выучить русский

ei ole sen vaikeampaa kuin

не легче, чем

lopettaa tupakointi.

бросить курить?

Мinäkin lopetin polttamisen.

И ты тоже бросил курить?

Olen korvannut polttamisen venäjän opiskelulla.

Ты заменил курение на русский язык.

Kielen opiskelu on terveellistä.

Учить язык полезно для здоровья?

Ei kaikki siihen pysty.

Все на это способны!

Mitä tapahtuu

Что случится, если

jos yhtäkkiä..

вдруг все

lopettavat juomisen ja polttamisen

бросят пить и курить

ja oppivat venäjää?

и выучат русский язык?

Mihin ne kaikki lähtee?

Куда все отправятся? В Россию…

siis he lähtevät Venäjälle töihin.

Конечно, все поедут работать в Poссию.

Niin kuin aikaisemmin

Как раньше финны ехали в Швецию, в Америку, в Канаду…

Mikä aika on nyt?

Какое время сейчас?

Время учить русский язык.

Venäjän Kieli ja Mieli!

Venäjä sut nieli!

Kaksikielisen tekstin alta löydät saman tekstin myös pelkästään venäjäksi. Lue venäjänkielinen teksti normaalilla puhenopeudella. Yritä kertoa pääsisältö omin sanoin.
Время говорить по-русски PDF-muodossa 

 

Упражнения к Диалогу 1 ”Время говорить по-русски!”

Tervetuloa harjoitusten pariin! Sanasto on suoraan dialogista, joten löydät sanat videologin tekstistä. Tee ensin harjoitukset ja soita sen jälkeen opettajalle. Keskustelun kuluessa varmistat oikean ääntämisen, intonaation sekä puheen sujuvuuden.

 Harjoitus 1.

Mitkä alla olevista väittämistä löytyvät dialogista?

Летом русских туристов приезжало в Финляндию больше.

Первые финские президенты знали русский язык .

Язык до Киева доведёт.

Выучить русский язык не легче, чем бросить пить.

Сейчас время учить русский язык.

 

Harjoitus 2.

Yhdistä yhteen sopivat lauseet vierekkäsistä laatikoista!

Malli: Когда я учил русский, я жил в Хельсинки. (Silloin kun opiskelin venäjää, asuin Helsingissä.)

Когда… …. тогда
столица Руси была в Киеве,Юхо Паасики учил русский в университете,

 

русские цари приезжали в Хельсинки,

 

Урхо Кекконен учил русский в школе,

 

Тарья Халонен была президентом,

 

она приезжала в Россию 27 раз.даже названия улиц были на русском языке.

 

все дороги вели в Киев.

 

он получил по русскому языку пятёрку.

 

он стажировался полгода в Новгороде.

 

Harjoitus 3.

Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы!

Свинхувуд учил русский в Томске.

Где вы учили русский язык?

…………………………………………………………………

Учить новый язык полезно для здоровья.

Что полезно делать для здоровья?

…………………………………………………………………

 

После Киева столица Руси была в Москве.

Где была столица России после Петра Первого?

…………………………………………………………………

 

При царе русский был обязательным предметом в школе.

Какие предметы обязательны в финской школе?

…………………………………………………………………

 

Кекконен получил по русскому языку пятёрку.

Что вы получили школе по финскому языку?

…………………………………………………………………

 

Москва не всегда была столицей России.

Какой город был столицей Финляндии?

…………………………………………………………………

 

Белые были против независимости Финляндии.

Кто был за независимость Финляндии?

…………………………………………………………………

 

 

Что легче – бросить курить или бросить пить?

…………………………………………………………………

Что легче – выучить русский или шведский?

…………………………………………………………………

Что интереснее – ездить в Россию или жить в России?

…………………………………………………………………

Где летом погода лучше – в Крыму или в Финляндии? А зимой?

…………………………………………………………………

 

Harjoitus 4.

Почему? – Потому, что …

Selitä, miksi alla olevat väitteet pitävät paikkansa. Nyt voit harjoitella arviointikykyäsi. Keskustelussa opettajan kanssa pääset harjoittelemaan perustelemista, pilke silmäkulmassa.

Объясните!

Почему:

Говорить – одно, действовать – другое!

…………………………………………………………………

Говорить по-русски – одно, писать по-русски – другое.

…………………………………………………………………

Бросить пить – одно дело, бросить курить – другое!

…………………………………………………………………

Учить русский в школе – одно, в университете – другое.

…………………………………………………………………

Ездить в Россию – одно дело, жить в России – другое.

…………………………………………………………………

Работать в Швеции – одно, работать в России  – другое.

…………………………………………………………………

Пятёрка по русскому в русской школе – одно, пятёрка по русскому в финской школе – другое!

…………………………………………………………………

 

Harjoitus 5.

Valitse yksi seuraavista aiheista ja tee siitä lyhyt kertomus, jossa on ainakin viisi lausetta.

Esitä kertomus paperiin katsomatta, kun keskustelet opettajan kanssa!

  1. Какая причина спада туризма из России?
  2. Как финские президенты учили русский язык?
  3. Как царский генерал стал маршалом финской армии?
  4. Что случится. если все финны выучат русский язык?

 

Harjoitus 6.

Alla on esitetty joitain kyrillisiä kirjaimia ja niiden peilikuvat. Etsi oikea peilikuva!

0006-006-Zerkalnoe-napisanie-bukv

Какая русская буква будет, если написать финскую букву R наоборот?

Какая русская буква будет, если написать финскую букву N наоборот?

 

Harjoitus 7.

Laita pisteviivalle puuttuva kirjain!

Oн стаировался в Новгороде (ш / ж ).

Погода там лу … ше, чем тут ( т / ч ).

Начинае … ся земля, как известно, от Кремля ( т / ц ).

Русские цари прие … жали в Финляндию 80 раз ( з / с ).

Это ты прои …носишь Р как П ( з / с ).

Москва не все …да была столицей (к / г ).

Урхо Кекконен получил по-русскому языку п … тёрку ( и / е / я).

У нас и у вас вс … наоборот (о / ё ).

Царские генералы были за бел …х (и / ы ).

Выучить русский не ле … че, чем бросить курить  ( х / г ).

 

 

LIsäpaketti

Voit ostaa ensin vain ylläpitopaketin ja sen jälkeen erikseen harjoitukset ja ohjaavat keskustelut, jotka kuuluvat kehittämispakettiin. Kehittämispaketin videologit ovat samat kuin ylläpitopaketissa ja nehän olet jo maksanut. Joten maksat nyt loput kehittämispaketin hinnasta, eli 93 euroa lisää ja pääset heti tekemään harjoituksia ja keskustelemaan opettajan kanssa. Lisäpaketin hinta sisältää harjoituksia viiteen videologiin ja 5 ohjaavaa keskustelua. Katso videologi ja tee siihen liittyvät harjoitukset. Sovi sähköpostitse kurssin opettaja Natalia Zolotuhinan kanssa keskustelun ajankohdasta. Soita opettajalle  ja keskustele hänen kanssaan tekstiin ja harjoituksiin liittyvistä asioista.

Lisäpaketti maksaa 93 euroa, josta ALV:n osuus on 18 euroa.

lmoittaudu kurssille sähköpostiosoitteseen takeawayvenajaa@gmail.com. Ilmoita oma nimesi, kurssin nimi (Lisäpaketti) ja sähköpostiosoitteesi.

Suorita maksu tilille FI05 8000 1710 7862 79. 

Merkitse maksun saajaksi Georgi Shurupov ja viestiosaan kurssimaksu Take Away – venäjää!  Lisäpaketti.

 

Venäjän puhekielen kehittämispaketti

5Kehittämispaketti sisältää viisi oppijaksoa. Jokainen oppijakso sisältää videologin ja siihen perustuvat harjoitukset  sekä ohjaavan keskustelun opettajan kanssa. Katso videot, tee niihin liittyvät harjoitukset ja kehitä puhetaitoasi opettajan johdolla.

Opettajan kanssa käytävän keskustelun pituus on noin puoli tuntia jokaista dialogia kohtaan. Keskustele opettajan kanssa puhelimitse tai Skypen välityksellä. Sovi sähköpostitse keskustelun ajankohdasta ja siitä kumpaa välinettä haluat käyttää.

Kehittämispaketti maksaa 124 euroa, josta ALV:n osuus on 24 euroa.

Suorita maksu tilille FI05 8000 1710 7862 79. 

Merkitse maksun saajaksi Georgi Shurupov ja viestiosaan kurssimaksu  Venäjän puhelieken Kehittämispaketti

lmoittaudu kurssille sähköpostiosoitteseen georgi.shurupov@hotmail.com

Ilmoita oma nimesi, kurssin nimi (Venäjän puhekielen kehittämispaketti) ja sähköpostiosoitteesi.

Maksusuorituksen jälkeen saat postitse salasanan, jonka avulla paaset kurssimaterialeihin.

Kun olet maksanut Kehittämispaketista…

Рами Нурми

foto ge” On tapana sanoa, että Venäjä on maa, missä mikään ei toimi, mutta kaikki järjestyy. Sanonta ei ole aivan tarkka, sillä Venäjällä mikään ei järjesty – itsestään. Venäjällä asioita voidaan järjestää. Mutta se ei onnistu, jos en tiedä, kenelle pitää puhua, missä, mitä ja miten. Venäjällä henkilösuhteet korvaavat kaiken muun. Henkilösuhteet solmitaan vain keskustelun kautta ja keskustelun perusteella. Siksi minun on osattava keskustella hyvin”.

Rami Nurmi on yksi minun opiskelijoistani ja hän on edistynyt nopeasti venäjän kielen opiskelussa. Yhdessä päätimme tehdä tämän puhekielen kurssin. Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, että keskustelut olisivat hyödyllisiä ja kuitenkin hauskoja!

Pitäisikö teititellä vai sinutella?

Venäjällä teititellään vanhempia ihmisiä, tuntemattomia ja ylemmässä sosiaalisessa asemassa olevia. Sen sijaan ystäviä, tuttavia ja läheisiä voidaan sinutella heidän arvoasemasta riippumatta. Ehdota sinunkauppoja kättelemällä. Ojenna käsi ja kysy, että emmekö voisi sinutella. Kohtelias henkilö ei kieltäydy sinunkaupoista.

Onko sinulle tarjottu leipää ja suolaa?  

Suomessa suolan ja leivän tuominen liittyy tupaantuliaisiin. Suolaa ja leipää viedään uuteen kotiin, jotta ruokaa riittäisi aina ja jotta se säilyisi. Venäjällä on tapana tarjota vieraille leipää ja suolaa. Nämä kertovat vieraanvaraisuudesta, luottamuksesta sekä tervetulleeksi toivottamisesta. Keskinäisen leivän murtaminen ja yhteisen suolan käyttäminen symboloivat ystävyyttä.

Георгий Шурупов

foto geor

”Olen aloittanut kielten ja vuorovaikutustaitojen opettajana FINTRA OY:ssa  vuonna 1985. Olen toiminnut venäjän kielen opettajana Helsingin Kesäyliopistossa vuodesta 1995. Kaksikielinen opetusmenetelmä on pitkän kehityksen tulos.

studio

Koko maa kuunteli venäjää sujuvasti. Vuonna 1997 olemme tuottaneet YLE 1:lle kaksikielimenetemään pohjautuvan 6–osaisen Karavai–ohjelman, jonka on toimittanut Seppo Korhonen. Ohjelmat tulivat torstai-iltaisin klo18, eli parhaan kuunteluaikaan.

Kaравай  lähti eetteriin ajankohtaisohjelmana, eikä kieliopetusohjelmana. Tein siitä kulttuuria ja jännitystä tarjoavan tarinan, joka eteni sujuvasti kahdella kielellä. Tiesin että muun muassa eri-ikäiset ihmiset kuuntelevat radiota eri tavalla. Vanhemmat ikäryhmät kuuntelevat nuorempia keskittyneemmin. Sen sijaan nuoret käyttävät radiota enemmän taustaäänenä ja vaihtavat kanavia helposti. Jännitimme, miten kuuntelijaluvuille käy. Kuuntelijatutkimus osoitti, että yleisö pysyi Ylen ykköskanavalla hyvin, joten ohjelma lähetettiin myöhemmin myös uusintana.

bk 1Kaksikielimenetelmän pohjalta tuotimme FINTRA OY:lle viisiosaisen Business Class  – nimisen venäjän kielen opetusmateriaalien sarjan, jonka Eila Lintunen toimitti.

Opetusmateriaali koostui kuudesta oppikirjasta äänitteineen sekä sanastosta. Kirjoissa oli runsaasti harjoituksia, joten materiaalit sopivat erinomaisesti myös itseopiskelijoille.

Palautteiden perusteella on todettu, että kaksikielimenetelmä on madaltanut opiskelijoiden kynnystä kuunnella dialogeja ilman kirjallista tukimateriaalia ja lisännyt rohkeutta keskustella ja toimia venäjän kielellä”.

Etuliitteet venäjässäРами Нурми on yksi minun opiskelijoistani ja hän on edistynyt nopeasti venäjän kielen opiskelussa. Знакомьтесь!

 

Наталия Золотухина

foto naНаталия Золотухина on toiminut venäjän kielen opettajana Suomessa vuodesta 1997.

Hän aloitti venäjän kielen opettajana FINTRA OY:ssa ja sen jälkeen hän on toiminut kielten ja vuorovaikutustaitojen opettajana monissa yrityskohtaisissa koulutushankkeissa, sekä suunnitellut ja toimittanut koulutusmateriaaleja.

”Nautin opettamisesta ja haluan auttaa venäjän kielestä kiinnostuneita, jotka kiireistä johtuen eivät pääse opiskelemaan sitä perinteisellä tavalla.  

Minusta kaksikielinen dialogi on helpoin tapa seurata keskustelua ja havaita saman tien erot venäjän ja suomen puhetavoissa sekä sanojen valinnoissa”.

Ota yhteyttä, niin opit lisää!

natalia.zolotuhinaNZ@gmail.com