Suositeltu

Johdannaiset venäjässä

Mitä лишний человек tarkoittaa suomen ja venäjän kielessä?

Arto Luukkanen teki mielenkiintoisen vertailun näiden merkitysten välillä. Venäjällä ”turha ihminen” (лишний человек) esiintyy venäläisessä 1800-luvun kirjallisuudessa.

Tämän ihmistyypin edustajia ovat Евгений Онегин Пушкина Puškinin Evgeni Onegin, Печорин Лермонтова Lermontovin Petšorin, Обломов Гончарова Gontšarovin Oblomov, Базаров Тургенева Turgenevin Bazarov ym.

Tarpeeton ihminen kuuluu yleensä aatelistoon tai älymystöön. Hän on tyytymätön itseensä, koska ei pysty toteuttamaan ihanteitaan. Ja kun hän ei löydä elämälleen tarkoitusta, hän pelkää myös sitoutumista rakkaussuhteeseen.

Mutta onko näitä ihmistyyppejä vielä olemassa?

Arto törmäsi Helsingin kirjamessuilla henkilöihin, jotka kokivat olevansa ”ylimääräisiä”.  Toisin kuin venäläisen kirjallisuuden hahmo – ”ylimääräinen ihminen” – kyseessä oli aivan tavallisen arkinen ihmistyyppi.

Nämä ihmiset olivat saaneet akateemista koulutusta, mutta eivät onnistuneet saamaan itselleen työpaikkaa.

Arton mukaan ”heidän arkensa on taistelua armottomassa yhteiskunnassa, joka ei näytä tarvitsevan näitä ihmisiä missään”.

Ilman työtä ihmisellä ei ole paikkaa yhteiskunnassa ja hänestä tulee vähitellen лишний человек: turha yksilö, jolla ei ole tulevaisuutta.

 

Jos et pyri uralla eteenpäin, voit syrjäytyä.

Если я не карьерист, то я буду лишним человеком?

Onko syrjäytynyt ihminen sama kuin turha ihminen?

Лишний человек, дядя Ваня у Чехова,

Пьер Безухов у Льва Толстого в романе Война и мир.…

Venäläisessä kirjallisuudessa on turhan paljon turhia ihmisiä (itsensä turhaksi tuntevia ihmisiä).

Так много лишних людей.

Venäjällä vain aatelisilla oli varaa turhautua

В царской России только у аристократов была … могли себе позволить стать лишними людьми.

Heillä oli piha

У них был двор

pihalla oli palatsi

На дворе был дворец

pihalla oli palvelijoita

На дворе – дворня

Дворовые люди.

Minäkin toimin talomiehenä 9 vuotta

ты проработал дворником девять лет

Nyky Venäjällä vain rikkailla on varaa turhautua

В России только богатые могут позволить себе быть лишними

Muiden pitää tehdä työtä

Остальные должны работать.

Jos ei tiedä mitä tekisit

Если не знаешь, что делать

tee edes jotakin

Делай что-нибудь!

Да, За дело!

Lue lisää:

https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFraubhdTVAhWhBZoKHcJ3AVsQFgg_MAU&url=http%3A%2F%2Fartoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi%2F178703-minne-tungetaan-ylimaarainen-ihminen&usg=AFQjCNFd9yjjd2XsZgz3jIAUWzCTfAAlJw

 

Natalia Zolotuhina

Наталия ЗолотухинаValmistuin vuonna 1985 Nizhni Novgorodin yliopistosta filologian maisteriksi.

Suomessa opetin venäjän kieltä ensin FINTRA:ssa viisi vuotta alkaen 1997. FINTRA:ssa opiskelijani olivat eri aloilla toimivien Venäjälle etabloituneiden suomalaisten yritysten johtoa sekä venäläisten kanssa yhteistyötä tekevien organisaatioiden henkilökuntaa.

FINTRA:ssa olin myös mukana soveltamassa venäjän kielen opiskeluun uutta kaksikielimetodia. Helsingin kesäyliopistossa olen opettanut venäjää tällä metodilla monen vuoden ajan.

Osallistuin myös tähän metodiin perustuvan opiskelumateriaalin tekemiseen FINTRA:lle ja YLE:lle radioon tehdyn Venäjän kulttuuriin liittyvän Karavai-ohjelman toteuttamiseen.

Vuosina 1998–2008 toimin MDC Education Group –konsernin myyntikouluttajana erilaisissa Venäjällä toteutetuissa yrityskoulutushankkeissa.  Venäjällä kouluttaessani näin kuinka paljon suomalainen liikemies voisi saavuttaa Venäjällä, jos hän puhuisi kieltä.

Kiireinen ja vaativa asiakaskuntani on totuttanut minut tekemään oppimistilanteesta aina tehokkaan ja elämyksellisen. Ensimmäisen venäjän verkkokurssin pidin TietoEnatorissa vuonna 2007. Vuonna 2012 vedin jo useita venäjän verkkokursseja eri ministeriöiden henkilökunnalle.

Kokemukseni mukaan puhekielen harjoittelu verkossa opettajan kanssa on toimiva vaihtoehto puhevalmiuden parantamisessa ja saavutetun kielitaidon ylläpidossa.

Ota yhteys!

Georgi Shurupov

bk 1Koulutukseltani olen filologi Leningradin yliopistosta. Muutin Suomeen vuonna 1983 ja työllistyin aluksi kääntäjänä ja tulkkina.

Jo silloin ymmärsin millaisia haasteita suomalaiset kohtaavat erilaisissa projekteissa Venäjällä.

Päätin auttaa suomalaisia toimivan suullisen kielitaidon omaksumisessa ja ryhdyin opettamaan sitä vuonna 1985.

Toimeksiantajiani ovat olleet FINTRA Oy, MDC Education Group Oy, kielikoulut kuten Marckwort Oy, Optimi Training Oy, Galimatias Concept Oy, useat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut.

Kulttuurivalmennuksesta on tullut toinen vahva osaamisalueeni. Urani ensimmäinen näkyvä tunnustus oli nimitys Vientikoulutussäätiö Fintran Vuoden vientikouluttajaksi vuonna 1995.

Toimivien koulutushankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen on ominta alaani. Olen toteuttanut koulutusprojekteja myös suoraan yrityksille.

Kiireinen ja vaativa asiakaskuntani on totuttanut minut tekemään oppimistilanteesta aina tehokkaan ja todellisen elämyksen.  Puheharjoittelu verkossa on tehokas tapa parantaa venäjän suullista taitoa.

Ota yhteys!

georgi.shurupov@hotmail.com

puh. 041 51 32325

 

Упражнения к диалогу 2. ”От СССР к России”.

Диалог 2. От СССР к России

Упражнения к диалогу.

Tervetuloa harjoitusten pariin! Sanasto on suoraan dialogista, joten löydät sanat videologin tekstistä. Tee ensin harjoitukset ja soita sen jälkeen opettajalle. Keskustelun kuluessa varmistat oikean ääntämisen, intonaation sekä puheen sujuvuuden.

 

Harjoitus 1.

Mitkä alla olevista väittämistä pitävät mielestäsi paikkansa?

да/нет / en ole varma не уверен(а() / epäilen сомневаюсь / en tiedä не знаю

Швеция вызывает сильные чувства у финнов

Китай и Индия – это сверхдержавы

Финны умеют праздновать.

Финны чаще женятся на русских, чем на эстонках или шведках.

Финки чаще выходят замуж за русских, чем за эстонцев или шведов.

В Питере на улицах постоянные пробки.

Деньги – единственная причина работать в России.

  

Harjoitus 2.

Yhdistä yhteensopivat lauseet vierekkäisistä laatikoista! Соедините подходящие по смыслу фразы из правой и левой колонки!

Malli: Когда я учил русский, я жил в Хельсинки. (Silloin kun opiskelin venäjää, asuin Helsingissä.)

Когда… …. тогда
 берлинская стена рухнула,Ельцин подписал договор о распаде СССР

Рамик путешествовал по стране

человек лежит на земле

человек стоит на коленях

человек встал,

он может сделать всё, что захочет.

я был у Берлинской стены.

он может сделать кое-что.

Советский Союз распался.

дороги его не удивили.

он не может ничего сделать.

 

 

 

Harjoitus 3.

Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы!

На Новый год я был в Питере

Где ты был(а) на Новый год?

………………………………………………………………

 

Ельцин подписал договор о распаде Советского Союза в лесу.

Где финские бизнесмены подписывают договоры?

………………………………………………………………

 

Россия – самый близкий сосед Финляндии.

Какие страны – близкие соседи России?

………………………………………………………………

 

Русские – мастера принимать гостей!

Что финны мастера делать?

………………………………………………………………

 

Harjoitus 4.

Valitse yksi kysymys ja selitä syy… Выбери один вопрос и объясни, почему…

Почему…

1) русский – самый распространённый иностранный язык в столичном регионе?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

2) Россия вызывает сильные чувства у финнов?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

3) распался Советский Союз?

Потому что ………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Harjoitus 5.

Muodosta lause mallin mukaan:

Россия / Америка.

> Россия – одно дело, Америка – другое!

 

ездить туристом в Россию / работать в России

………………………………………………………………

 

жениться на шведке / жениться на русской.

………………………………………………………………

ездить на метро в Петербурге / метро в Хельсинки.

………………………………………………………………

 

жить в столичном регионе / в лесу.

………………………………………………………………

 

Nyt on aika harjoitella perustelukykyäsi! Keskustelussa opettajan kanssa pääset harjoittelemaan perustelemista, pilke silmäkulmassa.

Kun olet tehnyt ylläolevat tehtävät, valitse yksi väitteistä ja perustele se… Выбери одно утверждение из вышеприведённых и объясни, почему…

………………………………………………………………

 

Harjoitus 6.

Etuliitteiden käytön harjoittelu

6.1 Распадаться

Jo tutussa lauseessa Советский Союз распался на Россию, Украину, Таджикистан, Латвию, Азербайджан, Литву, Белоруссию, Казахстан, Эстонию

löydät рас+падаться –verbin.

Рас+пал-ся –verbin kantaosa on пад-ать, vrt suom. pudota

Esim.

sataa lunta – падает снег;

lämpötila laski – температура падала;

kivi putosi  maahan – камень у+пал на землю.

 

Я падаю

Ты падаешь

Он падает

 

Мы падаем

Вы падаете

Они падают

 

Liittämällä пад- kantaosaan sellaisia etuliitteitä, kuten рас-; у+; по+; на-; в+; вы+ от+ jne. saa sellaisia verbejä kuten:

hyökätä на+падать / напасть; pudota alas у+пасть; osua, päästä perille  по+падать / по+пасть jne., peruuntua от+падать / от+пасть; pudota jostain вы+падать / вы+пасть, laskea (joki laskee mereen) в+падать / в+пасть

 

6.2 Poimi listasta ao. lauseihin sopivat verbit:

Путешествие ……………………………, потому что нет билетов.

Нева ………………………………………….. в Финский залив.

В 1812 году Наполеон  …………………………. на Россию.

Бутылка шампанского ………………………………на пол.

Скажите, как ……………………… на Невский проспект?

Паспорт ………………………… из кармана.

 

6.3 Собирать

Jo tutusta lauseesta Есть время собирать камни löydät со+бирать –verbin.

Со+бирать –verbin kantaosa on ottaa брать/-бирать, vrt suom. ottaa

Esim: ottaa rahaa – брать деньги в автомате;

valloittaa kaupunki – брать город;

tehdä analyysi – брать анализ крови.

Liittämällä брать-kantaosaan sellaisia etuliitteitä kuten рас+; с+; у+; по+; на-; в+; вы+ от+ jne. saa sellaisia verbejä kuten:

purkaa ja kasata moottori – разо+брать и со+брать мотор;

valita presidentti – вы+брать президента,

näppäillä numero – на+брать номер;

laittaa tavarat kaappiin – у+брать вещи в шкаф;

siivota huone – у+брать комнату;

viedä mukana – за+брать с собой;

ottaa pois – ото+брать документы.

 

6.4 Poimi ylläolevista verbeistä seuraaviin lauseihin sopivat:

………………………………….. кофе: с молоком или с коньяком?

…………………………………. мотор – одно дело, а …………………. – другое дело!

Если будут вопросы, …………………………….. мой номер телефона.

Будет праздник, поэтому надо ………………………… все книги на полки

После праздника надо ……………………………….. квартиру.

Хулиган …………………………. деньги у женщины.

Полиция ………………………………… хулигана.

Я ………………………………., где жить – в Хельсинки или в Тампере.

От СССР к России – русский текст

Ельцин подписал договор о распаде Советского Союза в лесу. После перестройки Советский Союз распался на Россию, Украину, Таджикистан, Латвию, Азербайджан, Литву, Белоруссию, Казахстан и Эстонию. Сейчас Россия  – самый близкий сосед Финляндии. Рами путешествовал по стране вдоль и поперёк. Дороги его не удивили, зато русское гостеприимство удивило: «Русские – мастера принимать гостей!». Стоит жениться не на эстонке или шведке, а на русской, потому что «русские умеют праздновать!»

Русский – самый распространённый иностранный язык в столичном регионе города Хельсинки. Деньги – не единственная причина, почему россиян так много в Хельсинки. В питерском метро нет лифта для детских колясок, и постоянные пробки на улицах. В Хельсинки пробки бывают только в шампанском! Россия – как и Америка – всегда вызывает сильные чувства у финнов. Обе страны – это сверхдержавы. После перестройки Россия – новая страна. Распад Советского Союза можно сравнить с ситуацией, когда человек лежит на земле. Что может сделать человек, когда он лежит на земле? На практике, ничего. Перестройка – новое время. Человек, который лежал, теперь встал на колени. Что может сделать человек, когда он встал на колени? Он уже что-то может. Кое-что. Но что может сделать человек, когда он встал? Всё, что он хочет! Так и Россия. В библии сказано: есть время разбрасывать камни, и есть время собирать камни. Какое время сейчас для России? А какое время сейчас для нас? Время учить русский язык!  

Время учить русский язык!

Virhe
Videota ei löydy.

Missä sinä olit kun Berliinin muuri hajosi? – Я был у берлинской стены.

On eri asia kun Neuvostoliitto hajosi. – Распад СССР – совсем другое дело.

Tiedätkö, missä Eltsin allekirjoitti sopimuksen Neuvostoliiton hajoittamisesta? –

Ельцин подписал договор о распаде Советского Союза в лесу.

Metsässä saa aina uusia ajatuksia. – В лесу всегда есть cвежие идеи.

Perestroikan jälkeen – После перестройки –

maa vain hajosi – Советский Союз распался на

Россию, Украину, Таджикистан, Латвию, Азербайджан, Литву, Белоруссию, Казахстан, Эстонию …

Venäläiset ovat lähimpiä naapureita. – Россия – самый близкий сосед,

финский сосед.

Minä matkustelin maata – Ты путешествовал по стране –

ristiin rastiin – вдоль и поперёк.

Mikä yllätti? Tiet eivät minua yllättäneet.

Дороги тебя не удивили – mutta vieraanvaraisuus kyllä

гостеприимство удивило. Русские – мастера принимать гостей!

Venäläisen kanssa kannattаa mennä useammankin kerran naimisiin.

На русской стоит жениться чаще –

kun virolaisen tai ruotsalaisen kanssa – чем на эстонке или шведке?

Venäläiset osaavat juhlia. – Русские умеют праздновать.

Venäjän kieli on puhutuin vieras kieli pääkaupunkiseudulla.

Русский – самый рас-про-стра-нённый язык в столичном регионе?

Иностранный!

Onko raha ainoa syy? – Нет, деньги – не единственная причина.

Pietarin metrossa ei ole hissejä lastenvaunuille – В питерском метро нет лифта для детских колясок,

ja jatkuvat ruuhkat  – и постоянные пробки.

У нас пробки только в шампанском!

Venäjä aina herättää suomalaisissa suuria tunteita – Россия всегда вызывает сильные чувства у финнов?

Как Америка?

Molemmat ovat suurvaltoja – Это сверхдержавы.

Mitä voi tehdä ihminen joka makaa maassa? – Что может сделать человек, когда он лежит на земле?

Ei mitään – Ничего?

Mitä hän voi tehdä ihminen kun hän on polvillaan? – Что может сделать человек, когда он встал на колени?

Jotain – Что-то.

Кое-что?

Mitä hän voi tehdä, kun hän nousi jaloilleen? – Что может сделать человек, когда он встал?

Mitä hän haluaa! – Всё, что он хочет!

Так и Россия.

Raamatussa sanotaan – Что в библии сказано?

On Aika heitellä kiviä – есть время разбрасывать камни,

ja on aika kerätä kivet – и есть время собирать камни.

Mikä aika on nyt? – А сейчас какое время?

Время учить русский язык!

 

 

Etuliitteet etusijalla venäjässä

Eri etuliitteiden avulla kantasana saa aina vain uusia merkityksiä:

Kuka toimittaa öljyn? – Кто до+стáвит нефть?

Kuka tekee laskun? – Кто cо+стáвит счёт за нефть?

Kuka saa asiakkaan maksamaan? – Кто за+стáвит клиента платить?

Sanapaino osuu etuliitteen kohdalle harvoin, mutta esimerkiksi вы-etuliite on aina painollinen:

Kuka laskuttaa öljystä? – Кто вы+стaвит счёт за нефть?

Painottomassa tavussa etuliite ei erotu hyvin puheessa. Siksi Take Away, venäjää! -kurssilla harjoitellaan etuliitteiden ääntämistä ja käyttöä.

Etuliitteet venäjässäKatso tarkkaan lause, jonka kuulit dialogissa: Представь: ты –предприниматель, деловой человек.

Näissä sanoissa пред- on etuliite, joka on kiinni kantaosassa: пред+ставить,  пред+при+ниматель.

Ilman etuliitettä ставить-verbi tarkoittaa asettaa, laittaa: Laita kukat maljakkoon! – Ставь цветы в вазу! Laita kello soimaan kuudelta – Ставь будильник на шесть!

Пред-etuliitteen avulla verbi saa uusia merkityksiä:

Пред+ставить kuvitella jotain: Представь, что ты бизнесмен!

Пред+ставить esittää, näyttää jotain: Я хочу представить программу курса!

Пред+ставить esitellä joku: Я хочу представить коллегу!

Пред-etuliite on tullut перед-prepositiosta, joka on tuttu sellaisista yhteyksistä, kuten talon edessä перед домом, ennen työn alkua перед началом работы, jne.

Kuka on Gazpromin edustaja? – Владимир – представитель Газпрома.

Milloin esitys alkaa? – Представление начинается через час.

Voitko kuvitella olevasi Krimillä? – Я не могу представить себя в Крыму.

Ilmoittaudu kurssille!

 

Время говорить по-русски!

Диалог 1. Время говорить по-русски!

Ты читал в газете, что русских туристов приезжало меньше в Финляндию? Но куда они пропали? Они все поехали в Крым – вместо Финляндии? Погода там, конечно, лучше, чем в Финляндии. Но виноват тоже и курс рубля.

Причина спада туризма – кризис на Украине. В Киеве лучше говорить по-русски – или по-украински? Кто был в Киеве, говорили по-русски.

Говорят, что язык до Киева доведёт. Было такое время. Тогда столица Руси была ещё в Киеве. И все дороги вели в Киев, но сейчас… Начинается земля, как известно, от Кремля!

Москва не всегда была столицей. После Петра Первого столица была в Санкт-Петербурге. Русские цари приезжали в Финляндию 80 раз. В такие дни улицы были полны народа! Даже названия улиц были на русском языке. А будущие (tulevat) финские президенты учили русский в школе.

И не только Урхо Калева Кекконен, но и все президенты до него. При царе русский был обязательным предметом, как сейчас – шведский. Шведский сейчас обязательный предмет (aine).

Школьник Урхо Кекконен получил по-русскому языку пятёрку. В России пятёрка – это отлично! В Финляндии – наоборот.

Некоторые из финских президентов учил русский в России. Пер Свинхувуд учил русский в Сибири, когда его сослали в Томск.

Юхо Кустаа Паасикиви тоже учил русский в университете. И в тысяча восемьсот девяносто первом году он даже стажировался полгода в Новгороде, полгода.

А Мауну Койвисто сам выбрал русский язык.

Финские президенты часто бывали в России. Президент Тарья Халонен была в России двадцать семь раз за двенадцать лет своего правления. Однако (kuitenkin), ездить в Россию – одно дело, a жить в России – это дело другое!

Я имею в виду Карла Густавича Маннергейма. Он прожил в России двадцать три года. И он стал генералом царской армии. Когда царя больше не было, он стал безработным. Безработный генерал без армии… Такой опасен, очень опасен.

Царские генералы были за белых.  Белые были против независимости Финляндии, а Маннергейм был за независимость. Он действовал как финн, хотя и говорил по-русски. И поэтому он стал маршалом финской армии. Говорить – одно, а действовать – другое!

От слов к делу. Вот Саули Нинисто. Он много раз брался за русский язык. Он сказал, что выучить русский не легче, чем бросить курить.

Можно бросить курить и заменить курение на русский язык. Учить язык полезно для здоровья, но не все на это способны!

Что случится, если вдруг все бросят пить и курить и и выучат русский язык? Куда все отправятся? В Россию? Как раньше финны ехали в Швецию, в Америку, в Канаду… Конечно, все поедут работать в Poссию.

Сейчас – самое время учить русский язык!

 

Kun olet maksanut Kehittämispaketista

5 порядок работы1. Saat postitse kuitin suorittamastasi maksusta ja salasanan.

2. Mene www.takeawayvenajaa.com ja avaa Puhekielen Kehittämispaketti. Saat sen auki salasanalla. Menu avautuu. Valitse  ensimmäinen oppijakso, jonka nimi on Время говорить по-русски!

Klikkaa linkkiä, niin pääset katsomaan ja kuuntelemaan videoidun keskustelun. Videologin tekstin löydät videon alta.

2. Katso ensin video ilman tekstiä. Sen jälkeen lue teksti. Kuuntele keskustelu vielä kerran tekstiä seuraten. Kaksikielisen tekstin lisäksi löydät saman tekstin myös pelkästään venäjäksi. Lue venäjänkielinen teksti normaalilla puhenopeudella. Yritä kertoa pääsisältö omin sanoin.

3. Kun tunnet, että teksti on jo tuttu, siirry harjoituksiin. Löydät linkin videologin tekstin alta. Tee harjoitukset.

4. Tulosta videologin teksti ja harjoitukset, jotka saat PDF-linkistä. Harjoitukset tarkistetaan keskustelussa opettajan kanssa.

5. Ilmoita sähköpostitse Natalialle, natalia.zolotuhina.nz@gmail.com, että olet valmis ohjaavaan keskusteluun. Varaa keskusteluun noin puoli tuntia. Valitse sopiva aika tästä kalenterista:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wp6JIC-QtFMibNe6dHmnJRBdg8TORL3gO6xcTlKSn0o/edit?usp=sharing

Ilmoita haluatko keskustella Skypen välityksellä vai puhelimitse. Ota keskustelua varten eteesi tekstin ja harjoitusten tulosteet.

Tarvittaessa, ota yhteyttä!

georgi.shurupov@hotmail.com
natalia.zolotuhina.nz@gmail.com

Ja nyt opiskelemaan!приыжок

Kun olet maksanut Ylläpitopaketista

Lähetän sinulle erikseen kuitin suorittamastasi maksusta ja salasanan.

Mene www.takeawayvenajaa.com ja avaa valittu paketti. Saat sen auki salasanalla. Menu avautuu. Löydät heti ensimmäisen videologin, jonka nimi on Время говорить по-русски! Klikkaa linkkiä, niin pääset katsomaan ja kuuntelemaan sen. Videologin tekstin löydät videon alta.

Katso ensin video ilman tekstiä. Sen jälkeen lue teksti. Kuuntele keskustelu vielä kerran tekstiä seuraten. Kaksikielisen tekstin alta löydät saman tekstin myös pelkästään venäjäksi. Lue venäjänkielinen teksti normaalilla puhenopeudella. Yritä kertoa pääsisältö omin sanoin.

Jos sinulla on kurssiin liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyden opettajiin:

georgi.shurupov@hotmail.com
natalia.zolotuhina.nz@gmail.com